Export znamená pracovné miesta

Export znamená pracovné miesta Spoločnosti z EÚ exportujú toľko, ako Čína do zvyšku sveta a viac ako firmy z USA alebo z inej krajiny sveta. Export poskytuje pracovné miesta pre 31 miliónov Európanov! Inými slovami, jedno zo siedmych pracovných miest v...

Continue reading →

Odkazy na veľtrhy a výstavy v regióne

Bratislava http://www.incheba.sk/kalendar-podujati.html?page_id=136 Nitra http://www.agrokomplex.sk/vystavy/agrokomplex-2016/ Budapest http://hungexpo.hu/en Vieden a ine destinacie http://10times.com/vienna-at/tradeshows Brno http://www.bvv.cz/kalendar-veletrhu-a-vystav/?date=2016-01-01

Continue reading →

Nové formy podpory exportu

Za efektívny nástroj na prekonanie informačných bariér a externalít pri exporte na nové trhy je často považovaná propagácia exportu s pomocou obchodných komôr,  vládou podporovaných agentúr, občianskych združení, ale aj s pomocou komerčných služieb. Stále viac sa na podporu...

Continue reading →