exportérov a importérov SAEI

Slovenská asociácia

Podpora a služby prispôsobené individuálnym potrebám malých a stredných firem

Pomáhame Vám uspieť

SlovakTrade uvodna 02

zahraničnom obchode

Riešenia a pomoc pri Vašom

Pozrite naše služby

Celková podpora

SlovakTrade uvodna 03

a internacionalizácií

Pomoc pri investovaní

Kontaktujte nás

Skvelé skúsenosti a služby


Zahraničný obchod

Chcete začať zahraničný obchod, alebo nájsť obchodného partnera v zahraničí? Naši členovia a partneri poskytujú komplexnú podporu a služby pri riešení otázok týkajúcich sa zahraničného obchodu.

Rozvoj podnikania

Zaujímate sa o množstvo problémov týkajúcich sa rastu Vášho podnikania a priameho zahraničného investovania na Slovensku? Naši členovia a partneri poskytujú komplexnú podporu a služby pri Vašom podnikaní.

Internacionalizácia

Ak chcete rozšíriť Vaše podnikanie do zahraničia, musíte zvážiť stratégiu vstupu na trh, analýzu uskutočniteľnosti, logistiku, financovanie, poistenie atď. Naši členovia a partneri poskytujú komplexnú pomoc a služby pri riešení týchto otázok.Naším cieľom je podporovať, propagovať, obhajovať, vzdelávať a informovať exportérov a importérov v Slovenskej republike za účelom uľahčenia, zrýchlenia, zjednodušenia a zefektívnenia ich činnosti v zahraničnom obchode, vedúcej k tvorbe pracovných miest, a zároveň k zvýšeniu zamestnanosti na Slovensku.O Slovenskej asociácii exportérov a importérov SAEI

Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v decembri 2015. V relatívne krátkom čase naša nezávislá nezisková organizácia dokázala spojiť nadšených a kvalifikovaných jednotlivcov a najlepších poskytovateľov služieb pre podnikateľov a firmy na Slovensku. Podporujeme malé a stredné podniky, ale aj väčšie spoločnosti v podnikaní a investíciách v našom regióne. Počas našej existencie sme poskytli podporu stovkám zahraničných spoločností, aby sa dostali do kontaktu so slovenskými podnikmi. Pomáhali sme desiatkam zahraničných spoločností, ktoré mali záujem investovať alebo podnikať v Slovenskej republike a pomohli sme vytvoriť niekoľko stoviek pracovných miest v menej rozvinutých regiónoch Slovenska. Čítaj viac

 

Slovak Trade raw4

Vytvárame komplexné riešenia pre malé a stredné podniky


Rozvoj podnikania

Návrh a implementácia riešení a stratégií rozvoja a internacionalizácie podnikania, ktoré sú hnacou silou úspechu a vytvárania dlhodobej hodnoty pre podnik od zákazníkov, z trhov a vzťahov.

Účtovníctvo a audit

Kompletné spektrum konzultačných služieb pre vaše súčasné a budúce obchodné operácie, služby zahŕňajú audit a poistenie, daňové poradenstvo, obchodné služby a outsourcing.

Právne služby

Riešenia pre právne otázky v týchto oblastiach: obchodné právo, fúzie a akvizície, zamestnanosť, nehnuteľnosti, platobná neschopnosť a reštrukturalizácia, vedy o živote a farmakológia, riešenie sporov.


Zasieľateľstvo a doprava

Zahraničný obchod a súvisiaca preprava tovarov sú neustále konfrontované s často sa meniacimi podmienkami, nariadeniami a obmedzeniami.

Poistenie a správa pohľadávok

Poistenie úverov, správa pohľadávok a analýza sektorového a geografického rizika, sú nástroje, ktoré skutočne pracujú pri monitorovaní a hodnotení rizika.

Ľudské zdroje

Podpora podnikania a investorov pomocou prieskumov dostupnosti pracovných síl, výpočtov očakávaných nákladov práce pre jednotlivé regióny, komplexného outsourcingu náboru.Spoznajte náš tím odborníkov


ČSOB
coface
ARRS FORWARDING s.r.o.
BDO, spol. s r.o.
Balanced HR s.r.o.
bpv BRAUN PARTNERS

Prostredníctvom portálu investin.sk propagujeme slovenské investičné príležitostí a komerčné nehnuteľnosti investorom v zahraničí

investin.sk

 

SAEI prináša medzinárodné skúsenosti a odbornosť svojich členov a partnerov, ktoré Vám pomôžu byť úspešnými pri obchodovaní a podnikaní v zahraničí.

Dokumentácia pre export a import

Internacionalizácia podnikania

Colné služby

Zasielateľstvo a doprava

Poisťovacie služby

Právne služby

Dane, účtovníctvo, audit

Poistenie a manažment pohľadávok

Personálne služby


SAEI poskytuje riešenia a pomoc pri Vašom zahraničnom obchode

Copyright 2015 | Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI | All Rights Reserved