bb

SAEI je nezisková organizácia podporujúca
aktivity slovenských exportérov a importérov

cargo

Poskytneme Vám pomoc pri Vašich
exportných alebo importných aktivitách

melbourne-panorama-614036_1920

Zabezpečujeme vyhľadanie konkretného
obchodného partnera v zahraničí alebo na Slovensku

book-fair

Pomáhame s propagáciou slovenských firiem
v zahraničí


SAEI pomáha slovenským firmám rásť.

Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI je nezisková organizácia združujúca fyzické a právnické osoby, ktoré sa usilujú realizovať ciele združenia SAEI. Cieľom SAEI je podporovať, propagovať, obhajovať, vzdelávať a informovať exportérov a importérov v Slovenskej republike za účelom uľahčenia, zrýchlenia, zjednodušenia a zefektívnenia ich činnosti v zahraničnom obchode, vedúcej k tvorbe pracovných miest, a zároveň k zvýšeniu zamestnanosti na Slovensku.

SAEI pre napĺňanie svojich cieľov využíva najnovšie poznatky a nástroje v oblasti medzinárodného obchodu a dlhoročné skúsenosti svojich členov v medzinárodnom obchode, medzinárodných organizáciach a organizáciách podporujúcich zahraničný obchod.

Pomáhame malým a stredným podnikateľom nájsť nové príležitosti v zahraničnom obchode s využitím moderných nástrojov pre rozvoj exportu a importu. Technológie menia svet. Každý, kto vlastní firmu alebo podniká vie, že prítomnosť a propagácia na internete sa stáva nevyhnutnosťou. Zákazníci vo svete sú on-line kedykoľvek a kdekoľvek 24 hodín denne. Nájsť klientov, kupujúcich a dodávateľov pre Vašu firmu a produkty nebolo nikdy ľahšie. Nami predstavené portály pomáhajú zautomatizovať tieto procesy.

slovakexporter.com umožňuje slovenským firmám predstaviť svoje exportné ponuky v štruktúrovanej podobe na jednom mieste v anglickom jazyku. Naším zámerom je rozširovať okruh  záujemcov o slovenské firmy a ich produkty. Portál slovakexporter.com pomáha slovenským firmám osloviť nové trhy a znížiť marketingové náklady na získavanie zákazníkov v zahraničí.

slovakimporter.com umožňuje zahraničným firmám predstaviť ponuky importu na Slovensku, ako aj možnosti na spoluprácu v oblasti obchodného zastúpenia a distribúcie tovaru.

investin.sk – umožňuje predstaviť slovenské komerčné a investičné príležitosti v zahraničí v anglickom jazyku. Proces vyhľadania investora alebo potenciálneho kupujúceho pri predaji firmy, komerčnej nehnuteľnosti alebo investičného projektu je často vyčerpávajúci a časovo náročný. Portál investin.sk poskytuje medzinárodnú platformu a exkluzívny nástroj pre propagáciu slovenských investičných a komerčných príležitostí pre zahraničných investorov.

slovenskyexporter.sk – sú on-line exportné noviny, ktoré plnia informačnú funkciu v oblasti medzinárodného obchodu. Noviny poskytujú informácie o zahraničných tendroch, exporte, importe, podujatiach, obchodných misiách, kooperáciách, veľtrhoch a výstavách na Slovensku a v zahraničí.

e-Exportings použitím svetových databáz firiem, komerčných platforiem, našich kapacít pre prieskum trhov a on-line nástrojov pomôžeme predstaviť Vašu firmu a produkty na medzinárodných trhoch. e-Exporting a komerčné platformy sú finančne nenáročným a efektívnym spôsobom pre zvýšenie a rozšírenie geografického dosahu predaja Vašich produktov. Pracujeme s viac ako 850 komerčnými obchodnými platformami a zahraničnými databázami firiem.


Generálny partner


Hlavní partneri

Coface

 

 

 

 


Naši členovia a partneri

SAEI prináša medzinárodné skúsenosti svojich členov a partnerov, ktoré Vám pomôžu byť úspešný pri obchodovaní v zahraničí. (Kliknite na ponuku)bdo-logo

arrsforwarding, s.r.o.

img-logo

balanced-hr-logo

markierung

Coface

astertax-logo

eusmecentre

SYNMONDIS

SAEI poskytuje riešenia a pomoc pri Vašom zahraničnom obchode

Copyright 2015 | Slovenská asociácia exportérov a importérov | All Rights Reserved | Designed by: mediaWeb.sk