exportérov a importérov SAEI

Slovenská asociácia

Podpora a služby prispôsobené individuálnym potrebám malých a stredných firem

Pomáhame Vám uspieť

SlovakTrade uvodna 02

zahraničnom obchode

Riešenia a pomoc pri Vašom

Pozrite naše služby

Celková podpora

SlovakTrade uvodna 03

a internacionalizácií

Pomoc pri investovaní

Kontaktujte nás

Skvelé skúsenosti a služby


Zahraničný obchod

Chcete začať zahraničný obchod, alebo nájsť obchodného partnera v zahraničí? Naši členovia a partneri poskytujú komplexnú podporu a služby pri riešení otázok týkajúcich sa zahraničného obchodu.

Rozvoj podnikania

Zaujímate sa o množstvo problémov týkajúcich sa rastu Vášho podnikania a priameho zahraničného investovania na Slovensku? Naši členovia a partneri poskytujú komplexnú podporu a služby pri Vašom podnikaní.

Internacionalizácia

Ak chcete rozšíriť Vaše podnikanie do zahraničia, musíte zvážiť stratégiu vstupu na trh, analýzu uskutočniteľnosti, logistiku, financovanie, poistenie atď. Naši členovia a partneri poskytujú komplexnú pomoc a služby pri riešení týchto otázok.Naším cieľom je podporovať, propagovať, obhajovať, vzdelávať a informovať exportérov a importérov v Slovenskej republike za účelom uľahčenia, zrýchlenia, zjednodušenia a zefektívnenia ich činnosti v zahraničnom obchode, vedúcej k tvorbe pracovných miest, a zároveň k zvýšeniu zamestnanosti na Slovensku.O Slovenskej asociácii exportérov a importérov SAEI

Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v decembri 2015. V relatívne krátkom čase naša nezávislá nezisková organizácia dokázala spojiť nadšených a kvalifikovaných jednotlivcov a najlepších poskytovateľov služieb pre podnikateľov a firmy na Slovensku. Podporujeme malé a stredné podniky, ale aj väčšie spoločnosti v podnikaní a investíciách v našom regióne. Počas našej existencie sme poskytli podporu stovkám zahraničných spoločností, aby sa dostali do kontaktu so slovenskými podnikmi. Pomáhali sme desiatkam zahraničných spoločností, ktoré mali záujem investovať alebo podnikať v Slovenskej republike a pomohli sme vytvoriť niekoľko stoviek pracovných miest v menej rozvinutých regiónoch Slovenska. Čítaj viac

 

Slovak Trade raw4

Vytvárame komplexné riešenia pre malé a stredné podniky


Rozvoj podnikania

Návrh a implementácia riešení a stratégií rozvoja a internacionalizácie podnikania, ktoré sú hnacou silou úspechu a vytvárania dlhodobej hodnoty pre podnik od zákazníkov, z trhov a vzťahov.

Účtovníctvo a audit

Kompletné spektrum konzultačných služieb pre vaše súčasné a budúce obchodné operácie, služby zahŕňajú audit a poistenie, daňové poradenstvo, obchodné služby a outsourcing.

Právne služby

Riešenia pre právne otázky v týchto oblastiach: obchodné právo, fúzie a akvizície, zamestnanosť, nehnuteľnosti, platobná neschopnosť a reštrukturalizácia, vedy o živote a farmakológia, riešenie sporov.


Zasieľateľstvo a doprava

Zahraničný obchod a súvisiaca preprava tovarov sú neustále konfrontované s často sa meniacimi podmienkami, nariadeniami a obmedzeniami.

Poistenie a správa pohľadávok

Poistenie úverov, správa pohľadávok a analýza sektorového a geografického rizika, sú nástroje, ktoré skutočne pracujú pri monitorovaní a hodnotení rizika.

Ľudské zdroje

Podpora podnikania a investorov pomocou prieskumov dostupnosti pracovných síl, výpočtov očakávaných nákladov práce pre jednotlivé regióny, komplexného outsourcingu náboru.Spoznajte náš tím odborníkov


Balanced HR s.r.o.
bpv BRAUN PARTNERS

Prostredníctvom portálu investin.sk propagujeme slovenské investičné príležitostí a komerčné nehnuteľnosti investorom v zahraničí

investin.sk

 

SAEI prináša medzinárodné skúsenosti a odbornosť svojich členov a partnerov, ktoré Vám pomôžu byť úspešnými pri obchodovaní a podnikaní v zahraničí.

Dokumentácia pre export a import

Internacionalizácia podnikania

Colné služby

Zasielateľstvo a doprava

Poisťovacie služby

Právne služby

Dane, účtovníctvo, audit

Poistenie a manažment pohľadávok

Personálne služby


SAEI poskytuje riešenia a pomoc pri Vašom zahraničnom obchode

Copyright 2015 | Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI | All Rights Reserved