Zasielateľstvo a doprava

ARRS FORWARDING s.r.o. Ponúkame Vám kvalifikované a komplexné služby, založené na dlhodobých poznatkoch v oblasti dopravy a prepravy, ktoré by Vám mali napomôcť riešiť Vaše aktivity v oblasti zahraničného obchodu. Preprava tovaru je nedeliteľnou súčasťou medzinárodného obchodu a preto Vaše správne rozhodnutie založené aj na našej profesionálnej pomoci a znalostiach, určite prispeje k správnemu pochopeniu možností a podmienok medzinárodnej prepravy a umožní Vám splniť Vaše očakávania z úspešného podnikania v zahraničnom obchode. www.arrsforwarding.sk


SAEI poskytuje riešenia a pomoc pri Vašom zahraničnom obchode

Copyright 2015 | Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI | All Rights Reserved