Business Matching – vyhľadanie obchodného partnera

SAEI prostredníctvom svojich členov a  partnerov vyvíja aktivity a pomáha pri konkrétnom vyhľadaní obchodného partnera na Slovensku alebo v zahraničí, s cieľom pripraviť a zorganizovať obchodné stretnutie.


Pomáhame pri hľadaní obchodných partnerov v zahraničí alebo pri expanzii do zahraničia. Business Matching je služba určená na pomoc klientom pri hľadaní, identifikácii a skríningu potenciálnych obchodných partnerov. Služby zahŕňajú identifikáciu vhodných zahraničných spoločností a podnikateľov a ich spojenie s klientami pri expanzii v krajinách Európskej únie, aj do tretích krajín.

Vďaka etablovanej prítomnosti našich členov vo viac ako 145 krajinách sveta sme v dokonalej pozícii, aby sme s Vami prešli rôzne regulačné rámce, a aby ste lepšie porozumeli miestnemu podnikateľskému prostrediu.

Naši členovia a partneri sú schopní poskytovať pomoc pri hľadaní vhodných obchodných partnerov, alebo pri zakladaní spoločnosti v zahraničí. Táto služba môže byť spoplatnená a definovaná na základe špecifických potrieb klienta a cien príslušného poskytovateľa služieb. Takáto služba sa zvyčajne vykonáva na základe dvojstupňového prístupu.

Fáza 1

  • Uskutočnenie predbežného prieskumu a oslovenie príslušných subjektov.
  • Zhodnotenie vhodnosti oslovených spoločností a riešení v spolupráci s klientom.
  • Po predložení zoznamu potenciálnych kontaktov klient rozhodne, či sa presunie do 2. fázy.

Fáza 2

Dohodnutie osobného stretnutia medzi klientmi a potenciálnymi partnermi. Tento proces by mal zahŕňať:

  • Uľahčenie kontaktov a výmenu informácií.
  • Uľahčenie stretnutí.

Upozorňujeme, že Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI neposkytuje komerčné platené služby, ako sú prieskum trhu, distribučné služby, služby spojené s predajom tovaru a služieb, atď. Niektorí naši členovia a partneri môžu ponúkať a poskytovať komerčné platené služby.

Odmietame dopyty na riešenie nešpecifických a špekulatívnych požiadaviek.

SAEI poskytuje riešenia a pomoc pri Vašom zahraničnom obchode

Copyright 2015 | Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI | All Rights Reserved