O nás


Slovak Trade raw4

Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI

Občianske združenie Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI je registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 3. 12. 2015.

V relatívne krátkom čase naša nezávislá nezisková organizácia dokázala spojiť nadšených a kvalifikovaných jednotlivcov a najlepších poskytovateľov odborných služieb zo Slovenska. Podporujeme malé a stredné podniky, ale aj väčšie spoločnosti v podnikaní a investíciách v našom regióne. Počas našej existencie sme poskytli podporu stovkám zahraničných spoločností, aby sa dostali do kontaktu so slovenskými podnikmi. Pomáhali sme desiatkam zahraničných spoločností, ktoré mali záujem investovať alebo podnikať na Slovensku a pomohli sme vytvoriť niekoľko stoviek pracovných miest v menej rozvinutých regiónoch Slovenskej republiky.

Objavovanie príležitostí mimo našu zónu pohodlia vyžaduje mimoriadnu víziu a odvahu. Veríme v silu skvelých nápadov – stavebných blokov úspešných príbehov súčasnosti. Na to, aby sa myšlienky mohli rozvíjať v skutočnom podnikaní, je však potrebný talent, zručnosti a odborné znalosti špecializovaných odborníkov. Môžete sa na nás  obrátiť v každom kroku Vášho podnikania, ako na poskytovateľa komplexných riešení na jednom mieste.

SAEI poskytuje riešenia a pomoc pri Vašom zahraničnom obchode

Copyright 2015 | Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI | All Rights Reserved