Rozvoj a internacionalizácia podnikania

Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI prostredníctvom svojich členov a  partnerov zabezpečuje široký okruh informačných, poradenských a asistenčných služieb pre slovenských exportérov a importérov a kooperáciu so zahraničnými podnikateľmi a organizáciami v oblasti zahraničného obchodu. Podporujeme zvýšenie  exportných a importných schopnosti a aktivít slovenských podnikateľských subjektov a internacionalizáciu malých a stredných podnikov.

 

Vo všeobecnosti sa rozvoj podnikania a internacionalizácia týka predaja, strategických iniciatív, inovácií, obchodných partnerstiev, rozvoja trhu, rozširovania obchodu a marketingu.

Podnikanie si vyžaduje veľa úsilia a aktivít na riešenie problémov súvisiacich s podnikaním. To je dôvod, prečo naša asociácia pozostáva z členov a spolupracovníkov špecializovaných na rôzne oblasti medzinárodného obchodu a investícií. Náš tím môže poskytnúť komplexnú podporu malým a stredným podnikom a tiež väčším spoločnostiam v medzinárodnom raste.

Naši členovia a partneri sú schopní poskytnúť úplnú podporu vášmu podnikateľskému úsiliu. Od svojho založenia sme poskytli podporu stovkám spoločností pri kontakte so slovenskými podnikmi a pomohli sme desiatkam zahraničných spoločností, ktoré mali záujem investovať alebo založiť podnik na Slovensku a slovenským firmám v zahraničí.


Rozvoj podnikania

Budeme s vami spolupracovať, aby sme spolu pochopili príležitosti na trhu pre vaše výrobky a služby. Preskúmame byrokratické požiadavky a nariadenia, ktoré sa vzťahujú na vaše výrobky a služby na cieľovom trhu. Identifikujeme potenciálnych zákazníkov a urobíme štúdie uskutočniteľnosti. Určíme potenciálnu miestnu trhovú hodnotu vašich produktov a služieb. Pomôžeme zistiť a pochopiť silné a slabé stránky vašich konkurentov. Pomôžeme pri strategických a marketingových iniciatívach.

Internacionalizácia podnikania

Pomôžeme s prieskumom trhu a rozšírením podnikania v ďalších krajinách. Vyhľadame obchodných partnerov, klientov, distribútorov, požadované produkty alebo dodávateľov, obchodné siete, poskytneme pomoc pre marketing a reklamu B2B, služby založenia obchodnej spoločnosti v zahraničí, pomoc pri exporte a importe.

Obchodné služby a outsourcing

Náš široký sortiment ďalších služieb členov a partnerov zahŕňa prieskum trhu, služby vstupu na trh, štúdie uskutočniteľnosti, vyhľadávanie agentov, distribútorov a obchodných partnerov, hľadanie produktov a dodávateľov, podporu rozvoja sietí distribútorov a obchodníkov, start-up služby, lokalizáciu, marketing a reklamu, internacionalizáciu MSP, medzinárodný obchod a podporu dovozu a vývozu, ako aj podnikateľské poradenstvo. Zaväzujeme sa poskytovať všetkým našim klientom komplexné a nezávislé služby.

Online export a B2B online marketing

Aby bola firma aktuálna, musí byť prítomná online. Čoskoro nebude stačiť mať iba dobrý viacjazyčný web. Budete musieť vyniknúť v množstve informácií na internete. Online export alebo e-export sa v súčasnosti považuje za efektívny spôsob rozšírenia predaja do zahraničia. On-line obchodné platformy sú pre podniky nákladovo efektívnym spôsobom, ako zvýšiť predaj a jeho geografické rozšírenie.

S použitím celosvetových databáz spoločností a našich kapacít prieskumu trhu sme schopní poskytnúť firmám expozíciu voči klientom v zahraničí prostredníctvom cieleného online marketingu, e-mailového marketingu, telemarketingu a priameho marketingu.

SAEI poskytuje riešenia a pomoc pri Vašom zahraničnom obchode

Copyright 2015 | Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI | All Rights Reserved