Personálne služby

balanced-logo-claim

Balanced HR s.r.o. – HUMAN RESOURCES SOLUTIONS

 Sme etablovaná spoločnosť, ktorá zabezpečuje komplexné riešenia v nasledujúcich oblastiach:

  • Recruitment
  • Executive search
  • Personálny audit
  • Outplacement
  • Consulting
  • Prieskumy (platové, konkurenčného prostredia, spokojnosti, zamestnaneckých benefitov,… )
  • Personálny leasing
  • HR & PayRoll Services
  • Vzdelávanie a rozvoj

Naši zákazníci oceňujú najmä rýchlosť a kvalitu riešení, ktoré im od roku 2013 poskytujú naše kancelárie v Bratislave a Trenčíne. Naša spoločnosť je relatívne mladá, no profesionáli v našom viac ako 20-člennom tíme pôsobia v HR oblasti od 3 do 18 rokov. V časoch neustáleho dopytu a rastúcich kvantitatívnych požiadaviek sme si dokázali udržať osobný prístup založený na kvalite a neustálom zlepšovaní profesionálnych služieb našim klientom i kandidátom.

Naše riešenia pomáhajú napĺňať plány a vízie najmä spoločnostiam v oblasti automotive, výroby, IT a telekomunikácii, financií, obchodu, logistiky, SSC, bankám, poisťovniam a iných.

Našou špecialitou je podpora zahraničných investorov prichádzajúcich na slovenský trh. Zabezpečujme prvotné prieskumy dostupnosti pracovnej sily, kalkulácie očakávaných mzdových nákladov pre jednotlivé regióny, komplexný outsourcing náboru na všetky pozície organizačnej štruktúry novovznikajúcej spoločnosti od riaditeľa spoločnosti, až po operátorov výroby. Pripravujeme tiež pracovnoprávne dokumenty, zabezpečujeme vedenie mzdovej agendy a pomáhame pri riešení bežných administratívnych úkonov formou interim projektových manažérov alebo vo vlastnej réžii.

pre viac informácií: www.balanced-hr.com

+421 948 741 126

SAEI poskytuje riešenia a pomoc pri Vašom zahraničnom obchode

Copyright 2015 | Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI | All Rights Reserved