Zastupovanie záujmov členov SAEI

SAEI zastupuje a presadzuje záujmy svojich členov vo vzťahu k vládnym aj mimovládnym organizáciám a podnikateľským subjektom v oblasti zahraničného obchodu. Podporuje malé a stredné podnikanie na Slovensku so zámerom uľahčiť a zefektívniť exportné a importné aktivity slovenských podnikateľských subjektov.

SAEI poskytuje riešenia a pomoc pri Vašom zahraničnom obchode

Copyright 2015 | Slovenská asociácia exportérov a importérov | All Rights Reserved | Designed by: mediaWeb.sk