Sprostredkovanie v medzinárodnom obchode

SAEI prostredníctvom svojich členov a  partnerov vyvíja aktivity s cieľom sprostredkovať konkrétnu ponuku slovenských produktov na zahraničné trhy a zahraničných produktov na tuzemský trh.

SAEI poskytuje riešenia a pomoc pri Vašom zahraničnom obchode

Copyright 2015 | Slovenská asociácia exportérov a importérov | All Rights Reserved | Designed by: mediaWeb.sk