Poisťovacie služby

imgIMG, SPOL. S R.O. BOLA ZALOŽENÁ V ROKU 1999 S CIEĽOM STAŤ SA SPOĽAHLIVÝM PARTNEROM PREDOVŠETKÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM V OBLASTI POISTENIA PODNIKATEĽOV A PRIEMYSLU. SPOLOČNOSŤ IMG PROSTREDNÍCTVOM SVOJICH POBOČIEK V BRATISLAVE A KOMÁRNE VYVÍJA ČINNOSŤ NA CELOM ÚZEMÍ SLOVENSKA AKO NEZÁVISLÝ PORADCA ZASTUPUJÚCI ZÁUJMY KLIENTA VOČI POISŤOVNI.

IMG, SPOL. S R.O. JE ZMLUVNÝM PARTNEROM CELOSVETOVEJ SIETE NEZÁVISLÝCH MAKLÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ A MÁ MOŽNOSŤ VYUŽÍVAŤ TECHNICKÉ A KNOW-HOW ZÁZEMIE SIETE A SÚČASNE ZÍSKAVAŤ AKTUÁLNE INFORMÁCIE O VÝVOJI NA SVETOVÝCH POISŤOVACÍCH TRHOCH.

IMG, SPOL. S R.O. TAKTIEŽ JE OPRÁVNENÁ VYUŽÍVAŤ MEDZINÁRODNÚ SIEŤ NEZÁVISLÝCH MAKLÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ A PROSTREDNÍCTVOM NEJ DOPREVÁDZAŤ SVOJICH KLIENTOV PO CELOM SVETE.

IMG, SPOL. S R.O. SPOLUPRACUJE S NAJVÝZNAMNEJŠÍMI SLOVENSKÝMI A ZAHRANIČNÝMI POISŤOVACÍMI ÚSTAVMI  A KLADIE DORAZ NA ICH FINANČNÚ STABILITU, KOMPLEXNOSŤ SLUŽIEB, KVALITU ZAISTENIA V RENOMOVANÝCH ZAISŤOVACÍCH ÚSTAVOCH  A NAJMA KVALITNÚ A RÝCHLU LIKVIDÁCIU POISTNÝCH UDALOSTÍ.

IMG, SPOL. S R.O. SA ŠPECIALIZUJE PREDOVŠETKÝM NA POISTENIE PRIEMYSLU A PODNIKATEĽOV , KDE POSKYTUJE SVOJIM OBCHODNÝM PARTNEROM KOMPLEXNÉ SLUŽBY V RÁMCI ŠIROKEJ PONUKY POISTNÝCH PRODUKTOV AKO NAPRÍKLAD:

 • ŽIVELNÉ POISTENIE
 • POISTENIE PRE PRÍPAD ŠKOD SPOSOBENÝCH KRÁDEŽOU, LÚPEŽOU A VANDALIZMOM
 • POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI A ZA VADNÝ VÝROBOK
 • POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPOSOBENÚ PRI VÝKONE POVOLANIA
 • POISTENIE ZODPOVEDNOSTI MANAŽMENTU
 • PROFESNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU / daňový poradcovia, lekári, advokáti … /
 • POISTENIE PRERUŠENIA PREVÁDZKY
 • POISTENIE ELEKTRONIKY
 • POISTENIE STROJOV A STROJNÝCH ZARIADENÍ
 • STAVEBNO-MONTÁŽNE POISTENIE
 • POISTENIE PREPRAVY NÁKLADU A ZÁSIELOK
 • HAVARIJNÉ POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
 • POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
 • CESTOVNÉ POISTENIE
 • SKUPINOVÉ ŽIVOTNÉ A ÚRAZOVÉ POISTENIE
 • SOCIÁLNY PROGRAM A DDS
 • INÉ MAJETKOVÉ A NEŠTANDARDNÉ POISTENIA / poistenie pohľadávok a úverov, plavidiel, lietadiel a pod. /

V PRÍPADE INDIVIDUÁLNYCH POTRIEB IMG RIEŠI I PRIVÁTNE POISTENIE ŽIVOTA A MAJETKU.

PREDMETOM ČINNOSTI SPOLOČNOSTI IMG JE VÝHRADNÉ ZASTUPOVANIE KLIENTOV VO VZŤAHU S POISŤOVŇAMI V OBLASTIACH:

 • PORADENSTVO V OBLASTI RISK MANAŽMENTU
 • VYHODNOTENIE INFORMÁCIÍ O POISTNOM TRHU
 • VYHODNOTENIE KVALITY A ROZSAHU KRYTIA RIZÍK KLIENTA – AUDIT POISTENIA
 • REALIZÁCIA A VYHODNOTENIE VÝBEROVÉHO KONANIA S VYBRANÝMI POISŤOVŇAMI
 • DOZOR NAD SPRÁVNYM ZAISTENÍM RIZÍK
 • DLHODOBÁ SPRÁVA POISTENIA A VEDENIE KOREŠPODENCIE S POISTITEĽMI
 • SPOLUPRÁCA PRI LIKVIDÁCII POISTNÝCH UDALOSTÍ

IMG, SPOL. S R.O. SA TAK ZAISTE STANE I VAŠIM SPOĽAHLIVÝM PARTNEROM V ČINNOSTI TAK VYSOKO ŠPECIFICKEJ A ODBORNEJ, AKÚ PREDSTAVUJE SÚČASNÉ MODERNÉ POISTENIE PRIEMYSLU A PODNIKATEĽOV.

Kontakt

IMG, spol. s r.o.

Sasinkova 6, 811 08 Bratislava

Hradná 2, 945 01 Komárno

Slovensko

tel: 00421 35 7725961

mobil : 00421 911 323 322

e-mail: hradicky@img.sk

www.img.sk

 

člen skupiny  /  Worldwide Insurance Network Group

SAEI poskytuje riešenia a pomoc pri Vašom zahraničnom obchode

Copyright 2015 | Slovenská asociácia exportérov a importérov | All Rights Reserved | Designed by: mediaWeb.sk