Podpora vstupu na trh

SAEI prostredníctvom svojich členov a  partnerov zabezpečuje konkrétne aktivity pre vstup slovenských podnikateľských subjektov na trhy v zahraničí a vstup zahraničných podnikateľských subjektov na slovenský trh.

SAEI poskytuje riešenia a pomoc pri Vašom zahraničnom obchode

Copyright 2015 | Slovenská asociácia exportérov a importérov | All Rights Reserved | Designed by: mediaWeb.sk