Podpora exportu a importu

SAEI prostredníctvom svojich členov a  partnerov zabezpečuje široký okruh vzdelávacích, informačných, poradenských a asistenčných služieb pre slovenských exportérov a importérov a kooperáciu so zahraničnými podnikateľmi a organizáciami v oblasti zahraničného obchodu. Podporuje zvýšenie  exportných a importných schopnosti a aktivít slovenských podnikateľských subjektov.

 

 

SAEI poskytuje riešenia a pomoc pri Vašom zahraničnom obchode

Copyright 2015 | Slovenská asociácia exportérov a importérov | All Rights Reserved | Designed by: mediaWeb.sk