Organizovanie seminárov a školení

SAEI prostredníctvom svojich členov,  partnerov a pozvaných lektorov organizuje školenia, semináre a ďalšie vzdelávacie aktivity k aktuálnym otázkam v medzinárodnom obchode.

 

SAEI poskytuje riešenia a pomoc pri Vašom zahraničnom obchode

Copyright 2015 | Slovenská asociácia exportérov a importérov | All Rights Reserved | Designed by: mediaWeb.sk