Organizovanie obchodných misií

SAEI prostredníctvom svojich členov a  partnerov zabezpečuje organizovanie a sprevádzanie podnikateľských misií v zahraničí a na Slovensku. Pomáha so zabezpečením prezentácie slovenských firiem na slovenských a zahraničných veľtrhoch a výstavách s cieľom aktívnej propagácie slovenských malých a stredných firiem a ich produktov.

 

 

 

 

SAEI poskytuje riešenia a pomoc pri Vašom zahraničnom obchode

Copyright 2015 | Slovenská asociácia exportérov a importérov | All Rights Reserved | Designed by: mediaWeb.sk