Ciele SAEI

Ciele SAEI

  • Cieľom SAEI je podporovať, propagovať, obhajovať, vzdelávať a informovať exportérov a importérov v Slovenskej republike za účelom uľahčenia, zrýchlenia, zjednodušenia a zefektívnenia ich činnosti v zahraničnom obchode, vedúcej k tvorbe pracovných miest, a zároveň k zvýšeniu zamestnanosti na Slovensku.
  • SAEI bude rozvíjať svoje aktivity poradenskou, vzdelávacou, publikačnou, informačnou, propagačnou a ďalšou činnosťou prostredníctvom najnovších svetových poznatkov a nástrojov v oblasti medzinárodného obchodu.
  • SAEI bude pomáhať realizovať zintenzívnenie vzájomnej medzinárodnej bilaterálnej spolupráce exportérov a importérov formou seminárov, školení, konferencií, misií a ďalších domácich a zahraničných podujatí.
  • SAEI bude nadväzovať profesionálne vzťahy a spoluprácu s ďalšími domácimi a zahraničnými združeniami za účelom prepájania obchodných aktivít svojich členov.

 

SAEI poskytuje riešenia a pomoc pri Vašom zahraničnom obchode

Copyright 2015 | Slovenská asociácia exportérov a importérov | All Rights Reserved | Designed by: mediaWeb.sk