Matchmaking – vyhľadanie obchodného partnera

SAEI prostredníctvom svojich členov a  partnerov vyvíja aktivity a zabezpečuje konkrétne vyhľadanie obchodného partnera na Slovensku alebo v zahraničí, s cieľom pripraviť a zorganizovať obchodné stretnutie.

SAEI poskytuje riešenia a pomoc pri Vašom zahraničnom obchode

Copyright 2015 | Slovenská asociácia exportérov a importérov | All Rights Reserved | Designed by: mediaWeb.sk