Manažment pohľadávok

Coface

 

Coface Slovakia Credit Management Services, spol. s r.o.

Coface Slovakia Insurance Service s.r.o.

 

 

 

Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava

Tel: +421 (2) 67 20 16 11 (recepcia)
Fax: +421 (2) 67 20 16 51
E-mail: office-sk@coface.com

SAEI poskytuje riešenia a pomoc pri Vašom zahraničnom obchode

Copyright 2015 | Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI | All Rights Reserved