Konzultačné a poradenské služby

SAEI prostredníctvom svojich členov a  partnerov poskytuje poradenské a konzultačné služby v otázkach spojených s podnikaním v medzinárodnom obchode. Podporuje malých a stredných podnikateľov s dôrazom na zefektívnenie ich exportných a importných aktivít.

 

 

SAEI poskytuje riešenia a pomoc pri Vašom zahraničnom obchode

Copyright 2015 | Slovenská asociácia exportérov a importérov | All Rights Reserved | Designed by: mediaWeb.sk