Dane, účtovníctvo, audit

hlavicka

BDO je piatou najväčšou auditorskou sieťou na svete

Pôsobíme v 152-och krajinách sveta prostredníctvom 1 328 kancelárií s takmer 59 tisíc pracovníkmi.
Vynikajúca povesť BDO v rámci budovania excelentných vzťahov s jej klientmi je založená na oddanosti k jej všetkým klientom. Na čom záleží Vám, záleží aj nám.

Pomáhame viesť našich klientov po celom svete v neustále sa meniacich ekonomických a trhových podmienkach poskytovaním vysoko kvalitných služieb na pevnom základe.

BDO Slovenská republika a jej celý tím so sídlom v Bratislave je odhodlaná poskytnúť jednotné a  integrované audítorské, účtovné, daňové a poradenské služby  všetkým svojim klientom bez ohľadu na ich veľkosť a pôvod.

 

Kontakt:

Zochova 6-8
811 03 Bratislava 1
Slowakische Republic

Tel:  + 421 2 5710 6666
Fax: + 421 2 5710 6610

office@bdoslovakia.com

www.bdoslovakia.com

SAEI poskytuje riešenia a pomoc pri Vašom zahraničnom obchode

Copyright 2015 | Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI | All Rights Reserved