Členstvo

Členstvo v Slovenskej asociácii exportérov a importérov SAEI

Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI si kladie za cieľ podporovať, propagovať, obhajovať, vzdelávať a informovať exportérov a importérov v Slovenskej republike za účelom uľahčenia, zrýchlenia, zjednodušenia a zefektívnenia ich činnosti v zahraničnom obchode, vedúcej k tvorbe pracovných miest, a zároveň k zvýšeniu zamestnanosti na Slovensku. SAEI vytvára taktiež jedinečný priestor na výmenu skúseností a kontaktov svojich členov.

Členstvo v združení

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov. Členstvo v združení vzniká na základe:

–  prejavu vôle uchádzača o členstvo,

–  odporúčania minimálne dvoch členov združenia,

–  rozhodnutia Predsedníctva a potvrdenia rozhodnutia Predsedníctva Valným zhromaždením.

 

Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI ponúka hlavne tieto výhody:

 1. PROPAGÁCIA VAŠEJ FIRMY
  Zápis do portálu slovakexporter.com alebo slovakimporter.com a zverejnenie informácií o firme, profesionálny preklad do anglického jazyka a propagáciu firmy a produktov s pomocou nástrojov on-line marketingu.
 2. PODPORA EXPORTU A IMPORTU
  Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI pre svojich členov a záujemcov organizuje obchodné misie, kontaktné, informačné aj diskusné podujatia zamerané okrem iného na možnosť vyjadriť sa k systému podpory exportu a prezentovať návrhy na rozšírenie a skvalitnenie služieb exportérom a importérom.
 3. INFORMÁCIE
  Prostredníctvom elektronických novín slovakexporter.sk Vám poskytujeme informácie o exportných trhoch, tendroch, kooperačných príležitostiach, výstavách a veľtrhoch, obchodných misiách a ďalšie zaujímavosti z oblastí zahraničného obchodu.
 4. PORADENSTVO
  Odborné konzultácie členov Slovenskej asociácie exportérov a importérov SAEI a externých špecialistov pri príprave a realizácií Vašich exportných alebo importných aktivít.
 5. VZDELÁVANIE
  Organizujeme školenia a semináre. Členovia majú prístup do členskej zóny, kde im sú k dispozícii analýzy vybraných exportných trhov, novinky, dopyty a ponuky partnerov zo zahraničia a ďalšie informácie o dianí v asociácií a vybrané zaujímavosti zo sveta zahraničného obchodu.

SAEI poskytuje riešenia a pomoc pri Vašom zahraničnom obchode

Copyright 2015 | Slovenská asociácia exportérov a importérov | All Rights Reserved | Designed by: mediaWeb.sk