Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI nadviazala spoluprácu s Centrom EÚ pre malé a stredné podniky v Číne

Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI nadviazala spoluprácu s Centrom EÚ pre malé a stredné podniky (The EU SME Centre), aby vám prinášala informácie pre podnikanie v Číne. Centrum EÚ pre malé a stredné podniky (The EU SME Centre) je iniciatívou Európskej únie, ktorá...

Continue reading →